Quy Trình Sơn Phủ Tàu Biển Chuẩn

Với độ bền tốt, chất lượng cao cùng uy tín thương hiệu trong nhiều năm, dòng sơn phủ Joton được rất nhiều nhà thầu ưu ái lựa chọn cho các công trình tàu biển.  Đặc biệt, nếu biết kết hợp hiệu quả giữa sơn lót, sơn đệm và sơn phủ Joton thì độ chắc chắn – bền chặt của lớp sơn sẽ được tăng lên đáng kể, giúp bảo vệ con tàu được tối ưu nhất.

Vậy, kết hợp các lớp sơn như thế nào hiệu quả? Trong bài viết này, Khối Lập Phương sẽ gợi ý cách sử dụng sơn phủ Joton cho tàu biển, cùng tham khảo nhé.

Sơn Tàu Biển Thông Dụng

hướng dẫn sơn tàu biển joton

Sơn tàu biển thông dụng

Mạn trên mớn nước 

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: SP®PRIMER

2

70 µm

6.0 – 9.0 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ180

Sơn phủ: JIMMY®ENAMEL

2

70 µm

5.5 – 6.05

m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ180

 

Sơn tàu biển thông dụng

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: JONES®AC

2

90 µm

6.0 – 8.0 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ309

Sơn phủ: JONA®CHLORUB

2

100 µm

5.0 – 6.0

m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ306

 

 Đáy tàu

Hệ thống 1:

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: JOTO®LOG

1

35 µm

7.0 – 9.0 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ309

Sơn phủ: JOTO®6

2

160 µm

3.0 – 4.0

m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ309

 

Hệ thống 2:

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: JOTO®LOG

1

35 µm

7.0 – 9.0 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ309

Sơn phủ: JOTO®12

2

160 µm

3.0 – 4.0

m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ309

 

Hệ thống 3:

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: JONES®AC

1

45 µm

6.0 – 8.0 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ309

Sơn phủ: JOTO®24

2

150 µm

2.5 – 3.6

m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ309

 

Sơn Tàu Biển Cao Cấp

hướng dẫn cách sử dụng sơn tàu biển

Sơn tàu biển cao cấp

Hệ thống 1: Hệ sơn Epoxy có độ dày cao chịu va chạm và mài mòn cực tốt

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: JONES®ZINC-R

1

35 µm

4.0 – 5.5 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ301

Sơn lót: JONES®EPO

1

50 µm

5.0 – 7.0

m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ305

Sơn đệm: JONA®INT

1

150 µm

3.0 – 4.5 m²/kg/lớp

JOTHINNER®303

Sơn phủ: JONA®EPO

1

60 µm

2.0 – 3.0 m²/kg/lớp

JOTHINNER®300

Sơn phủ: JONA®PU

1

40 µm

7.0 – 9.0 m²/kg/lớp

JOTHINNER®304 

 

Hệ thống 2: Hệ sơn Epoxy – Cao su clo hóa cho phần thân tàu nổi bên ngoài và thân tàu nổi trên cùng

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: JONES®ZINC-R

1

35 µm

3.0 – 6.0 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ301

Sơn lót: JONES®EPO 

1

50 µm

5.0 – 7.0

m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ305

Sơn phủ: JONA®CHLORUB

1

50 µm

5.0 – 7.0

m²/kg/lớp

JOTHINNER®306

hoặc

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: SP®PRIMER 

2

70 µm

6.0 – 9.0 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ180

Sơn phủ: JIMY®ENAMEL

2

70 µm

10.0 – 11.0

m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ180

 

Hệ thống 3: Hệ sơn Alkyd cho phần nổi trên cùng

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: SP®PRIMER 

2

70 µm

6.0 – 9.0 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ180

Sơn phủ: JIMMY®

2

70 µm

10.0 – 11.0

m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ180

 

Hệ thống sơn cho boong tàu

Sơn cho boong tàu biển

Sơn cho boong tàu biển

Hệ thống 1: Hệ sơn Silicate kẽm chịu nhiệt cao, chịu được va chạm, wb mòn và mài mòn

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: JONES®ZINC-S

1

30 µm

3.0 – 6.0 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ401

 

Hệ thống 2: Hệ sơn Alkyd – Phosphate kẽm ức chế gỉ

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: JONES®ZINC-P

1

50 µm

5.0 – 7.0 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ308

Sơn lót: JIMMY®ENAMEL

1

35 µm

10.0 – 11.0

m²/kg/lớp

JOTHINNER®180 

 

Hệ thống 3: Hệ sơn Epoxy chịu mài mòn, vấy bẩn của dầu và hóa chất nhẹ

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: JONES®ZINC-R

1

35 µm

3.0 – 6.0 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ301

Sơn đệm: JONA®IN

1

100 µm

3.0 – 4.5

m²/kg/lớp

JOTHINNER®303

Sơn phủ: JONA®EPO

1

40 µm

7.0 – 9.0 m²/kg/lớp

JOTHINNER®300

Sơn phủ: JONA®PU

1

40 µm

7.0 – 9.0 m²/kg/lớp

JOTHINNER®304 

 

Hệ thống 4: Hệ sơn Cao su clo hóa dùng cho vùng trên boong tàu, nơi có sự vấy bẩn của dầu và dung môi

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: JONES®ZINC-R

1

35 µm

3.0 – 6.0 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ301

Sơn lót: JONES®EPO

1

50 µm

5.0 – 7.0

m²/kg/lớp

JOTHINNER®305

Sơn phủ: JONA®CHLORUB 

2

100 µm

5.0 – 7.0 m²/kg/lớp

JOTHINNER®306

Sơn phủ: JONA®PU

2

80 µm

7.0 – 9.0 m²/kg/lớp

JOTHINNER®304 

Hoặc

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: JONES®ZINC-R

1

35 µm

3.0 – 6.0 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ301

Sơn lót: JONES®ZINC-P

1

50 µm

5.0 – 7.0

m²/kg/lớp

JOTHINNER®308

Sơn phủ: JONA®CHLORUB 

2

100 µm

5.0 – 7.0 m²/kg/lớp

JOTHINNER®306

Sơn phủ: JONA®PU

2

80 µm

7.0 – 9.0 m²/kg/lớp

JOTHINNER®304 

 

Hệ thống sơn cho các hầm dăn và bể chứa nước thải

Hệ thống 1: Hệ sơn Epoxy Tar

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: JONES®EPO

1

50 µm

5.0 – 7.0 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ305

Sơn phủ: JONA®TAR (brown)

1

100 µm

4.0 – 6.0

m²/kg/lớp

JOTHINNER®302 

Sơn phủ: JONA®TAR (black)

1

100 µm

4.0 – 6.0

m²/kg/lớp

JOTHINNER®302 

 

Hệ thống 2: Hệ sơn Bitum

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: JONES®EPO

1

50 µm

5.0 – 7.0 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ305

Sơn phủ: JONA®BITUM 

1

100 µm

4.0 – 6.0

m²/kg/lớp

JOTHINNER®307

 

Hệ thống 3: Hệ sơn Epoxy có độ dày cao, dùng cho bồn chứa nhiên liệu, hóa chất

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: JONES®EPO

1

50 µm

5.0 – 7.0 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ305

Sơn đệm: JONA®INT

2

200 µm

3.0 – 4.5

m²/kg/lớp

JOTHINNER®303

Sơn phủ: JONA®EPO

1

40 µm

7.0 – 9.0 m²/kg/lớp

JOTHINNER®300 

 

Hệ thống sơn cho các hạng mục bên trong

sơn chuyên dùng cho tàu biển

Hệ thống sơn cho các hạng mục bên trong tàu biển

Hệ thống 1: Hệ sơn Polyurethane – Epoxy dùng cho các tiện nghi chịu ẩm ướt, tiếp xúc thường xuyên với nước

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: JONES®ZINC-R 

1 – 2

35 µm

3.0 – 6.0 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ301

Sơn lót: JONES®EPO

1

50 µm

5.0 – 7.0

m²/kg/lớp

JOTHINNER®305

Sơn phủ: JONA®EPO

2

80 µm

7.0 – 9.0 m²/kg/lớp

JOTHINNER®300

Sơn phủ: JONA®PU

2

80 µm

7.0 – 9.0 m²/kg/lớp

JOTHINNER®304 

 

Hệ thống 2: Hệ sơn Alkyd dùng cho những chỗ ẩm ướt hoặc khô ráo (sau khi xử lý) không tiếp xúc thường xuyên với nước

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: SP®PRIMER

2

70 µm

6.0 – 9.0 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ180

Sơn phủ: JIMMY®ENAMEL

2

70 µm

10.0 – 11.0

m²/kg/lớp

JOTHINNER®180

 

Hệ thống sơn cho khoang chứa hàng

Hệ thống 1: Hệ sơn Epoxy Tar cho khoang chứa hàng ẩm ướt, có sức chịu đựng va chạm máy móc và mài mòn

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: JONES®EPO

1

50 µm

5.0 – 7.0 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ305

Sơn phủ: JONA®TAR (brown)

1

100 µm

4.0 – 6.0

m²/kg/lớp

JOTHINNER®302 

Sơn phủ: JONA®TAR (black)

1

100 µm

4.0 – 6.0

m²/kg/lớp

JOTHINNER®302 

 

Hệ thống 2: Hệ sơn phủ Epoxy có độ dày cao, chịu va chạm, chịu mài mòn tốt

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: JONES®ZINC-R

1

35 µm

3.0 – 6.0 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ301

Sơn lót: JONES®EPO

1

50 µm

5.0 – 7.0

m²/kg/lớp

JOTHINNER®305

Sơn đệm: JONA®INT

1

100 µm

3.0 – 4.5 m²/kg/lớp

JOTHINNER®303

Sơn phủ: JONA®EPO

1

40 µm

7.0 – 9.0 m²/kg/lớp

JOTHINNER®300

 

Hệ thống 3: Hệ sơn Epoxy trên sơn lót Silicate kẽm có sức chịu va chạm máy móc, mài mòn, thích hợp cho đáy khoang hàng

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: JONES®ZINC-S

1

30 µm

3.0 – 6.0 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ401

Sơn phủ: JONA®EPO

2

80 µm

7.0 – 9.0

m²/kg/lớp

JOTHINNER®300

 

Hệ thống sơn cho bể chứa nước ngọt (nước uống)

Hệ sơn Epoxy có độ dày cao, dùng cho bồn chứa, hầm chứa nước sạch, nước uống, nước cất.

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: JONES®EPO 

1

50 µm

5.0 – 7.0 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ305

Sơn phủ: JONA®EPO

2

80 µm

7.0 – 9.0

m²/kg/lớp

JOTHINNER®300

Lưu ý: Cần để sơn khô thoáng hoàn toàn tối thiểu trong 7 ngày, sau đó ngâm và súc rửa bồn đến khi không còn mùi/vị sơn trước khi chứa nước uống.

Hệ thống sơn cho đáy tàu

hướng dẫn sơn cho tàu biển

Hệ thống sơn cho đáy tàu biển

Hệ thống 1: Hệ sơn Epoxy – Hắc ín – Chống hà dùng cho phần thân tàu nằm dưới nước và phần thân tàu nổi bên ngoài trên vị trí đã được sơn Epoxy chịu va chạm, mài mòn

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: JONES®ZINC-S 

1

30 µm

3.0 – 6.0 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ401

Sơn lót: JONES®EPO 

1

50 µm

5.0 – 7.0

m²/kg/lớp

JOTHINNER®305

Sơn phủ: JONA®TAR (brown)

1

100 µm

4.0 – 6.0 m²/kg/lớp

JOTHINNER®302

Sơn phủ: JONA®TAR (black)

1

100 µm

4.0 – 6.0 m²/kg/lớp

JOTHINNER®302

Sơn phủ: JOTO®24

1

75 µm

2.5 – 3.6 m²/kg/lớp

JOTHINNER®309

 

Hệ thống 2: Hệ sơn Epoxy có độ dày cao dùng cho phần thân tàu nằm dưới nước và phần thân tàu nổi bên ngoài, chịu va chạm, mài mòn

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: JONES®ZINC-S 

1

30 µm

3.0 – 6.0 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ401

Sơn lót: JONES®EPO 

1

50 µm

5.0 – 7.0

m²/kg/lớp

JOTHINNER®305

Sơn đệm: JONA®INT

1

100 µm

3.0 – 4.5 m²/kg/lớp

JOTHINNER®303

Sơn phủ: JONA®TA

1

100 µm

4.0 – 6.0 m²/kg/lớp

JOTHINNER®302

Sơn phủ: JOTO®24

1

75 µm

2.5 – 3.6 m²/kg/lớp

JOTHINNER®309

 

Hệ thống sơn cho các bộ phận khác

Hệ thống 1: Hệ sơn Alkyd, thích hợp cho lưới sắt, buồng máy mực sàn tàu

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: JONES®ZINC-P 

1

50 µm

5.0 – 7.0 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ308

Sơn phủ: JIMMY®ENAMEL 

2

70 µm

10.0 – 11.0

m²/kg/lớp

JOTHINNER®180

 

Hệ thống 2: Hệ sơn Bitum dùng cho các tủ chứa dây xích, két-xon

Sản phẩm

Số lớp

Độ dày màng khô

Độ phủ lý thuyết

Pha loãng

Sơn lót: JONES®ZINC-R 

1

35 µm

3.0 – 6.0 m²/kg/lớp

JOTHINNERⓇ301

Sơn phủ: JONA®BITUM 

2

200 µm

4.0 – 6.0

m²/kg/lớp

JOTHINNER®307

 

Hy vọng những gợi ý của Khối Lập Phương sẽ giúp bạn có thêm nhiều sự lựa chọn biết được cách sơn tàu biển chuẩn. Chúc bạn hoàn thành công trình một cách hoàn hảo nhất!

Rate this post

Top