Shop

Showing 1–16 of 533 results

CỌ VẼ ĐẦU DẸP

CÔNG DỤNG

 : 

các loại sơn 

CHẤT LIỆU

 : 

lông heo thuộc trắng 

KIỂU

 : 

phẳng 90% tops

CÁN

 : 

gỗ sơn dầu bóng

ĐẦU

 : 

nhôm dẹp, xi bóng

Liên hệ

CỌ THĂNG LONG VÀNG SYN

CÔNG DỤNG

 : 

các loại sơn 

CHẤT LIỆU

 : 

sợi tổng hợp

KIỂU

 : 

phẳng 60% tops

CÁN

 : 

nhựa màu nâu có bọc màng co.

ĐẦU

 : 

thiếc mạ

Liên hệ

CỌ CÁN NHỰA MÀU NÂU

CÔNG DỤNG

 : 

các loại sơn 

CHẤT LIỆU

 : 

lông heo thuộc trắng 

KIỂU

 : 

phẳng 60% tops

CÁN

 : 

nhựa nâu

ĐẦU

 : 

thiếc mạ

Liên hệ

CỌ CÁN NHỰA MÀU NÂU SYN

CÔNG DỤNG

 : 

các loại sơn 

CHẤT LIỆU

 : 

sợi tổng hợp

KIỂU

 : 

phẳng

CÁN

 : 

nhựa màu nâu có bọc màng co.

ĐẦU

 : 

thiếc mạ

Liên hệ

CỌ CÁN NHỰA MÀU ĐEN SYN

CÔNG DỤNG

 : 

các loại sơn 

CHẤT LIỆU

 : 

sợi tổng hợp

KIỂU

 : 

phẳng

CÁN

 : 

nhựa màu đen có bọc màng co.

ĐẦU

 : 

thiếc mạ

Liên hệ

CỌ CÁN NHỰA MÀU ĐEN

CÔNG DỤNG

 : 

các loại sơn 

CHẤT LIỆU

 : 

lông heo trộn sợi filament 

KIỂU

 : 

phẳng

CÁN

 : 

nhựa đen có màng co

ĐẦU

 : 

thiếc mạ

 

Liên hệ

CỌ NHỰA CÁN MÀU XANH

CÔNG DỤNG

 : 

các loại sơn 

CHẤT LIỆU

 : 

lông heo trộn sợi filament 

KIỂU

 : 

phẳng 60% tops

CÁN

 : 

nhựa xanh bọc màng co

ĐẦU

 : 

thiếc mạ

Liên hệ

CỌ CÁN NHỰA MÀU XANH SYN

CÔNG DỤNG

 : 

các loại sơn 

CHẤT LIỆU

 : 

sợi tổng hợp

KIỂU

 : 

phẳng

CÁN

 : 

nhựa màu xanh có bọc màng co.

ĐẦU

 : 

thiếc mạ

Liên hệ

CỌ CÁN NHỰA MÀU HỒNG SYN

CÔNG DỤNG

 : 

các loại sơn 

CHẤT LIỆU

 : 

sợi tổng hợp

KIỂU

 : 

phẳng

CÁN

 : 

nhựa màu hồng có bọc màng co.

ĐẦU

 : 

thiếc mạ

Liên hệ

CỌ CÁN NHỰA MÀU HỒNG

CÔNG DỤNG

 : 

các loại sơn 

CHẤT LIỆU

 : 

lông heo trộn sợi filament 

KIỂU

 : 

phẳng 60% tops

CÁN

 : 

nhựa hồng bọc màng co

ĐẦU

 : 

thiếc mạ

Liên hệ

CỌ NHỰA THĂNG LONG

CÔNG DỤNG

 : 

các loại sơn 

CHẤT LIỆU

 : 

lông heo thuộc trộn sợi filament 

KIỂU

 : 

a

CÁN

 : 

nhựa vàng có màng co

ĐẦU

 : 

thiếc mạ

Liên hệ

CỌ NHỰA THĂNG LONG SYN

CÔNG DỤNG

 : 

các loại sơn 

CHẤT LIỆU

 : 

sợi tổng hợp

KIỂU

 : 

phẳng

CÁN

 : 

nhựa màu nâu có bọc màng co.

ĐẦU

 : 

thiếc mạ

Liên hệ

CỌ THỎ

CÔNG DỤNG

 : 

các loại sơn 

CHẤT LIỆU

 : 

lông dê thuộc trắng 

KIỂU

 : 

phẳng 90% tops

CÁN

 : 

gỗ sơn vẹt-ni 

ĐẦU

 : 

thiếc mạ

Liên hệ

CỌ THỎ

CÔNG DỤNG

 : 

các loại sơn 

CHẤT LIỆU

 : 

lông dê thuộc trắng 

KIỂU

 : 

phẳng 90% tops

CÁN

 : 

gỗ sơn vẹt-ni 

ĐẦU

 : 

thiếc mạ

Liên hệ

CỌ MÃNH LÔNG TRẮNG

CÔNG DỤNG

 : 

các loại sơn 

CHẤT LIỆU

 : 

lông heo thuộc trắng 

KIỂU

 : 

phẳng 60% tops

CÁN

 : 

gỗ mãnh không sơn

ĐẦU

 : 

thiếc mạ

Liên hệ

CỌ BẢN

CÔNG DỤNG

 : 

các loại sơn 

CHẤT LIỆU

 : 

lông heo thuộc trắng 

KIỂU

 : 

phẳng 60% tops

CÁN

 : 

gỗ sơn, có nhiều màu 

ĐẦU

 : 

thiếc mạ

Liên hệ

Vui lòng họi HOTLINE

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ TỐT NHẤT

Vui lòng gọi HOTLINE

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ TỐT NHẤT

Top